LUOTTAMUSMIESVAALIT KUNTASEKTORILLA

ILMOITUS SUPERIN KUNTASEKTORIN LUOTTAMUSMIESVAALEISTA

SuPerin Leppävirran ammattiosaston kuntasektorin luottamusmiesvaalit käynnistetään 17.10.2018, jolloin ehdokasasettelu alkaa.

Sama ehdokas voi asettua ehdolle sekä pääluottamusmieheksi että oman toimialueensa luottamusmieheksi. Jokaiseen vaaliin haetaan omalla ehdokasasiakirjalla. Ehdolle ei voi asettua pelkästään vara(pää)luottamusmieheksi.

Ehdokkuus ja ehdokkaiden asettaminen

Ehdolle voivat asettua SuPerin varsinaiset jäsenet, jotka ovat Leppävirran kunnan palveluksessa ja joiden palvelussuhde on alkanut vähintään kuukausi ennen varsinaisia vaaleja.

Ehdokkaan voi asettaa ehdolle joko kaksi vaalikelpoista superilaista yhdessä tai ehdokkaan ammattiosasto.

Ehdokasasettelu on tehtävä ehdokasasiakirjalla, joka on palautettava asianmukaisesti täytettynä (keskus)vaalilautakunnalle 31.10.2018 mennessä, jolloin ehdokasasettelu päättyy.

Mikäli menee sopuvaaleilla on pelkkä vaalikokous ennen yleistä kokousta. Jos tulee äänestys järjestämme äänestyksen ja luemme äänet. Ilmoitamme vaalikokouksessa tuloksen.

Käy tarkistamassa omat työpaikka- ja yhteystietosi jäsensivuiltasi, jotta pääset käyttämään äänioikeuttasi. Tee tarvittavat muutokset yhteystietoihisi 31.10.2018 mennessä.

Äänestysajat ja paikat ilmoitetaan jäsenille ehdokasasettelun päätyttyä 7.11.2018 mennessä työpaikkojen ilmoitustauluilla / sähköpostilla.

 

Lisätietoja saat oman ammattiosastosi puheenjohtajalta Iitamari Partio-Holopainen (044-3336804)

 

Ehdokasasiakirjat palautetaan ammattiosaston puheenjohtajalle osoitteeseen:

Iitamari Partio-Holopainen

Viitostie 3538 c

71460 Paukarlahti

 

 

EHDOKASASIAKIRJA                                                                   saapumispvm:

 

TIEDOT EHDOKKAASTA

 

Nimi                                    _____________________________________________________

 

Ammattiosasto                   _____________________________________________________

 

Syntymäaika/jäsenro         _____________________________________________________

 

Työnantaja                          _____________________________________________________

 

Työpaikka                           _____________________________________________________

 

Osoite                                 _____________________________________________________

 

                                      Matkapuhelin                      _______________________ s-posti_________________________

 

EHDOKKAAN SUOSTUMUS

Suostun ehdokkaaksi (ympyröi oikea kohta) pääluottamusmies / luottamusmies vaalissa.

 

Ehdolle ei voi asettua pelkästään vara(pää)luottamusmieheksi. Mikäli ehdokas asettuu ehdolle useampaan kuin yhteen luottamusmiespaikkaan, täytetään jokaisesta paikasta oma ehdokasasiakirja.

 

Toimialueella ____________________________________________________

 

Ehdokkaan allekirjoitus      _____________________________________________________

 

Nimen selvennys                _____________________________________________________

 

Toimialue = (pää)luottamusmiehen edustettava toimialue. Voi olla esimerkiksi yksittäinen yksikkö, Villen vanhainkoti, Liperin kunta tai laajempi kokonaisuus esimerkiksi Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä.

 

EHDOKKAAN ASETTAJIEN TIEDOT

Mikäli ehdokkaan asettajana toimii ammattiosasto, asiakirjan allekirjoittavat ammattiosaston viralliset nimenkirjoittajat ja tällöin kirjataan myös nimenkirjoittajan tehtävä ammattiosastossa. (pj/vpj+sihteeri/taloudenhoitaja)

 

Allekirjoitus                          1________________________ 2___________________________

 

Nimen selvennys                1________________________ 2___________________________

 

Työpaikka/tehtävä

ammattiosastossa              1________________________ 2___________________________

 

Työnantaja                          1________________________ 2___________________________

 

Ammattiosasto                   1________________________ 2___________________________