Luottamusmiehet

Pääluottamusmies

Kaija Räty

kaija.raty@kuh.fi

p. 045 1521878

Leppävirran palveluyksikön luottamusmies ja varapääluottamusmies

Riitta Huovinen

riitta.huovinen@kuh.fi

p. 044 7179580

Leppävirran kunnan luottamusmies

Erkki Hynninen

erkki.hynninen@saunalahti.fi

p. 040 7193900

 

Työpaikalla SuPeria ja siihen kuuluvia työntekijöitä edustaa luottamusmies. Hän edustaa neuvotteluissa vain SuPeriin kuuluvia työntekijöitä.

Luottamusmiehen tärkein tehtävä on valvoa työehtosopimuksen ja työelämän lakien noudattamista työpaikalla, ja tarvittaessa puuttua ongelmatilanteisiin.

• Valvoo, että työpaikalla noudatetaan työlainsäädäntöä sekä työ- ja virkaehtosopimuksia, tarvittaessa neuvottelee erimielisyyksistä.
• Hoitaa jäsenistöä koskevia lomautus- ja irtisanomistapauksia.
• Luottamusmies valvoo työrauhan toteutumista.

• Osallistuu työpaikoilla neuvottelutoimintaan ja paikallisten sopimusten tekemiseen.
• Edistää yhteistyötä työnantajan ja henkilöstön välillä.